ภูเก็ตปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ตามคำสั่งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองบุคคล ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00-05.00 น. (5 ทุ่มถึงตีห้า)  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -12 พฤษภาคมนี้ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอถลาง ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ ภาพรวมเป็นไปด้วยความร้อย มีปริมาณรถที่จะเดินทางเข้ามาน้อยมากและเมื่อเจ้าหน้าที่ชี้แจงก็มีความเข้าใจ   โดยการปฎิบัติในคืนแรก ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาชี้เเจงเเนวปฏิบัติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องทำหน้าที่สกัดกั้นและตรวจรถทุกคันให้เป็นไปตามคำสั่งของจังหวัด เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างละมุนละม่อม พอถึงช่วงเวลาดังกล่าวก็มีรถบางคันที่เดินทางเข้ามา แต่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้น เจ้าหน้าที่จึงต้องทำความเข้าใจ และให้จอดรอ ณ จุดพักคอย จนกว่าจะถึงเวลา 05.00 น. จึงสามารถจะเข้าได้ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2284/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดภูเก็ต  โดยให้มีการปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 น.-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยเว้นแต่รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ภัย กู้ชีพ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือบุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน  รถขนส่งสินค้าอุปโภคประเภทอาหารสด ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน โดยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถคันดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือวิธี Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน หากไม่มีหลักฐานใดๆ แสดงให้ชะลอการเดินทางเข้าเมืองภูเก็ต จนกว่าพ้นเวลากำหนด โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลระหว่างวันที่ 29 เมษายน-12 พฤษภาคม 2564 นีอย่างไรก็ตามก่อนที่จังหวัดภูเก็ต จะออกคำสั่งฉบับนี้ ทางจังหวัดได้พิจารณาแล้วว่า เวลา 23.00 – 05.00 น. เป็นช่วงที่มีผู้คนสัญจรน้อย มีรถเข้าออกประมาณ 300 คัน/วัน จึงไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนมากนัก อีกอย่างคือจังหวัดได้เเจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่คำสั่งจะบังคับใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อชะลอการเดินทางของผู้คน เเละยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป