อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ตำบลเชิงทะเล  เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ณ บริเวณ Villa Market – Boat Avenue ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลเชิงทะเล ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ฟรี จำนวนประมาณ 300 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงจัดให้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ ที่ตำบลเชิงทะเล เพราะคิดว่าพื้นที่แห่งนี้มีประชาชนได้รับความเสี่ยง จึงได้นำคณะแพทย์ พยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกันตรวจ SWAB เชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เราได้ไป SWAB ที่ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ จำนวน 262 คน และถือเป็นความโชคดีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขตอำเภอเมืองภูเก็ต สามารถมาตรวจได้ฟรี”นายเรวัต กล่าวอีกว่า “วันนี้เราทำงานแบบเชิงรุก คือรุกไปหาเชื้อ ตามวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า ถ้าเกิด SWAB ได้มากเท่าไหร่ ตัวเลขของโรคอาจจะพุ่งขึ้นไป แต่มีโอกาสลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งผมเชื่อตามปรัชญาที่ว่า การป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษา วันนี้เราทำโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย ให้กับชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยทาง สสจ. จะกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการตรวจคัดกรอง และจัดจุด SWAB ที่ได้จุดกึ่งกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง มีความปลอดภัย และไม่รบกวนพี่น้องประชาชน​อย่างไรก็ตาม หากประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัด คิดว่าโรคติดเชื้อโควิด-19 จะหายไปภายในเดือนนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้”