คนแห่เข้าภูเก็ต ตรวจ Rapid Antigen Test ที่ ด่านท่าฉัตร ไชย วันสุดท้าย ด่านเหมือนจะแตก

ภายหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการเดินทางเข้าภูเก็ต จะต้องฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม หรือ มีใบรับรองการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test มาล่วงหน้า ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาถึงภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีการยกเลิกการตรวจ Rapid Antigen Test ฟรี ที่ด่านท่าฉัตรไชย และสนามบินภูเก็ตปรากฏว่า ตลอดทั้งวัน ได้มีประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าภูเก็ต หลังวันที่ 15 พ.ค.2564 นี้ ได้ทยอยเดินทางเข้าภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง และเข้าตรวจหาเชื้อโควิด Rapid Antigen Test ที่ด่านท่าฉัตรไชย เป็นจำนวนมาก เนื่องจากหากเดินทางเข้ามาหลังวันนี้จะต้องตรวจหาเชื้อโควิดมาแสดงถึงจะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตได้