นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย”

นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” พร้อมการเยียวยาช่วยเหลือถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แถลงต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เดินหน้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. พร้อมแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแจกถุงยังชีพนายเรวัด อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” ด้วยการหน้าลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. แต่เป็นการคัดกรองเชิงรุกเฉพาะประชาชนคนภูเก็ตเท่านั้น ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแจกถุงยังชีพนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการร่วมกับ อปท.พื้นที่ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะต้องลงทะเบียน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ ดังนั้น องค์บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงไม่สามารถนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายได้โดยตรง โดยไม่เปิดให้มีการลงทะเบียน เนื่องจากผิดระเบียบของกระทรวงมหาดไทย จึงขอยืนยันว่าถุงยังชีพจะแจกผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นอกจากนี้ ในส่วนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แต่ไม่มีทะเบียนบ้านเป็นคนภูเก็ตนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้หาทางออกในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเหล่านี้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับ สมาคน องค์กรต่างๆ ในการนำสิ่งของไปช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 400 ครัวเรือน โดยจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 หรือสถานการณ์ปกติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยืนยันจะยึดหลักดูแลพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามกรอบและข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเดินทางหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้กลับคืนมาโดยเร็ว