พรรคกล้า จากตัวแทนโดย เทมส์ ไกรทัศน์”มอบข้าวกล้องปลอดสาร จาก มหาสารคาม ร่วมสนับสนุน “โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 “เทมส์ ไกรทัศน์” ตัวแทน คุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้มอบข้าวกล้องปลอดสาร จาก มหาสารคาม “ข้าวอิ่ม 3 สี (ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวกล้องหอมนิล) จำนวน 50 กิโลกรัม และข้าวหอมมะลิพันธ์ุดีจำนวน 100 กิโลกรัม ร่วมสนับสนุน “โรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต” เพื่อผลิตข้าวกล่องให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ศูนย์วัคซีนภูเก็ต และ หน่วยคัดกรองคนเข้าจังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสนี้ ฝากเรียนประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้อง ผู้มีจิตศรัทธา สามารถสมทบทุนร่วมกับโครงการ “ข้าวกล่อง มื้ออร่อย” ได้ที่ ธนาคารกรุงศรี สาขาพูนผล ภูเก็ต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  2971364474 ชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดภูเก็ต (กองทุนโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต)