ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาฉีดวัคซีนตามกำหนดอย่างต่อเนื่องในทุกจุดที่ให้บริการ

บรรยากาศการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต มีประชาชนเดินทางมาฉีดอย่างต่อเนื่องตากเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ ภูเก็ตต้องชนะ โดยกำหนดฉีดวัคซีนที่ได้รับจำนวน 200,000 โดส ให้แก่ประชาชนในรอบเดือนพฤษภาคมนี้ โดยได้ทำการฉีดมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นี้โดยบรรยากาศที่จุดฉีดวัคซีนที่โรงแรมอังสนาลากูน่า อำเภอถลาง ในวันนี้มีประชาชนที่ได้รับการนัดหมายตามช่วงเวลา ได้เดินทางมาฉีดวัคซีนตามนัดโดยผู้นำท้องถิ่นได้มีการอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และการเว้นระยะห่างที่ได้มีการจัดเก้าอี้ ให้ประชาชนได้เข้ามาตามจุดที่กำหนด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำทั้งก่อนและหลังการฉีด พร้อมเชิญชวนให้คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนได้ลงทะเบียนเพื่อมาฉีดในรอบถัดไปทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนที่เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต นายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมสมาชิกสภา ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลราไวย์ได้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนโดยมีการแจกรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ 10 รางวัลและเงินสด 20 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนชาวตำบลราไวย์ได้ออกมาฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนประชากรโดยตำบลราไวย์มีประชากรทั้งหมดกว่า 18,000 คน ขณะนี้มีคนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกว่า 50 %