นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดงบ 50 ล. ซื้อวัคซีนโควิด-19 หากรัฐบาลไฟเขียว

นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดงบ 50 ล. ซื้อวัคซีนโควิด-19 หากรัฐบาลไฟเขียว เติมเต็มประชากรภูเก็ตที่ตกหล่น

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เปิดเผยว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต พร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 หากได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล โดยกันงบไว้ประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อมาเติมเต็มสำหรับประชากรชาวภูเก็ตที่อาจจะตกหล่นจากในส่วนที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 60-70% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้สามารถเดินหน้าในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้ตามแผน Phuket Tourism Sandbox