สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต ร่วมกับ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต ร่วมกับ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงานต่างด้าวชาวพม่าที่ขายของอยู่ในตลาดสดและตามบ้านเช่า หลังพบแรงงานพม่าติดเชื้อวันเดียว 7 ราย เพื่อสกัดการแพร่เชื้อไปยังแรงานต่างด้าวในกลุ่มอื่นๆต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต ที่ ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดเกษตร) และ ตลาดสดเทศบาล 1 ถนนระนอง โดยในวันนี้ได้สวอปหาเชื้อโควิดที่ตลาดสดเกษตร เกือบ 200 คน และที่ตลาดเทศบาล 1 ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนและเข้าทำการสวอปหาเชื้อในวันที่ (1 มิ.ย. 64)โดยเมื่อ (30 พ.ค. 64) กองการแพทย์ และงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก แก่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการการป้องการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณถนนตะกั่วป่าทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างและดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ติดเชื้อโควิด-19 จากที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยรายหนึ่งในภูเก็ตที่เข้ารับการรักษาไปก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาถึง 7 คน และเนื่องจากแรงานต่างด้าวดังกล่าวจะพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าบริเวณเดียวกันและไปมาหาสู่กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ตลาดสดทั้งสองแห่งนี้ ทางสาธารณสุขและเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อสกัดการแพร่เชื้อออกไปในกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามจุดต่างๆ ทั้งในส่วนของเคมป์คนงานและทำงานอยู่ในส่วนอื่นๆ