นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนการว่างงาน ตกงานและรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้ง 3 อำเภอส่งให้ พ่อเมืองภูเก็ต

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนการว่างงาน ตกงานและรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้ง 3 อำเภอส่งให้ พ่อเมืองภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการจ้างงานผู้ว่างงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ได้นำรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนการว่างงาน ตกงานและรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อ.ถลาง และ อ.กะทู้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไว้กับทาง อบจ.ภูเก็ต เมื่อกลางเดืนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 13,700 กว่าคน ให้กับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปต่อยอดในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายเรวัต กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากธุรกิจปิดตัวทำให้ตกงาน ว่างงาน และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยทาง อบจ.ภูเก็ตได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ว่างงานไว้เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รวมทั้งจังหวัด 13,700 คน มอบให้กับทางผู้ว่าฯ เนื่องจากทราบว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการจ้างงานผู้ว่างงาน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจะได้นำรายชื่อดังกล่าวไปตรวจสอบและต่อยอดในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป