อบจ.ภูเก็ต ขายสินค้าราคาประหยัด 15,000 ชุดๆ จำนวน 24 จุดทั้งจังหวัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

ภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ได้นำสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 24 จุด ครอบคลุม 3 อำเภอ 17 ตำบล โดยจัดเตรียมสินค้าราคาประหยัดมาช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 15,000 ชุด ในราคาชุดละ 70 บาท ประกอบด้วยข้าวสาร 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 8 บาท น้ำมันพืช 1 ขวด ขวดละ 15 บาท และไข่ไก่ 15 ฟอง ฟองละ 1 บาท ซึ่งมีประชาชนมารอซื้อสินค้าราคาประหยัดเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนมารอก่อนเวลาและสามารถขายสินค้าได้หมดภายในเวลาไม่นานนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่ได้ลั่นวาจาไว้กับชาวบ้าน ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการลดค่าครองชีพ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการประสานขอความร่วมมือจากพันธมิตร นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัด โดยใช้งบประมาณส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน และยอมรับว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ และจะประสานไปยังพันธมิตรเพื่อหาโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ ตามที่ได้รับบริจาคข้าวสารและไข่จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเป็นข้าวสาร 24,000 กิโลกรัม ไข่ไก่ 100,000 ฟอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะจัดเป็นชุดแจกจ่ายให้กับประชาชน 12,000 ชุด ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอเช่นเดียวกัน โดยจะจัดแบ่งเป็นข้าวสาร 2 กิโลกรัม และ ไข่ไก่ 10 ฟอง ต่อ 1 ชุด เพื่อลงไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน คาดจะสามารถนำออกแจกจ่ายได้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้อย่างไรก็ตาม หากบริษัทหรือหน่วยงานหรือเกษตรกรรายใด ที่สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดได้จำนวนมาก สามารถประสานติดต่อมายังตน เพื่อที่จะนำสินค้าเหล่านั้นมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป