ภาคเอกชนสนับสนุนนมผงเพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบาง ประชาชนที่ขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต, นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ร่วมรับมอบนมผงเด็ก มูลค่า 1.1 ล้านบาท จาก นางสาวสายสุนีย์ ทองสร้อย ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาภูเก็ต, นางสาวสุวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาป่าตอง และนางสาวสุภารัตน์ ทับทิม ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบาง ประชาชนที่ขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นได้มอบต่อให้กับครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 คน ซึ่งได้มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูก็ตสำหรับการมอบผลิตภัณฑ์นมผงให้กับครอบครัวเปราะบางในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 สำหรับจังหวัดภูเก็ต อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับผู้ปกครองทำให้ตกงานและมีรายได้ลดลงและยังกระทบกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งนมผงถือเป็นสิ่งจำนวนเป็นอย่างหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อนมให้บุตรหลานเนื่องจากรายได้ที่ลดลง  “คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมผงดังกล่าวให้กับครอบครัวเปราะบางดังกล่าว นอกจากนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้มีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจผู้ปกครองที่มารับนมผงในครั้งนี้ด้วย