เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกเรือประมงอินโดนีเซีย อับปางลอยลำกลางทะเล 9 วัน จนมีอาการอิดโรย

ศรชล.ภาค 3 ได้รับเเจ้งจากไต๋เรือบุญลาภ 2 ว่าได้พบเรือประมงพื้นบ้านอินโดนีเซียอับปางบริเวณทิศใต้ของเกาะราชาน้อย และได้เข้าไปช่วยเหลือลูกเรืออินโดนีเซียจำนวน 1 คน ไว้ได้  และเรือบุญลาภ 2 จะนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งตัวลูกเรืออินโดนีเซียให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และ ศรชล.ภาค 3 ได้แจ้ง ให้ ศคท.จว.ภก. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือจากนั้นทาง ศคท.จว.ภก. ได้ประสานไต๋เรือ บุญลาภ 2 ให้นำเรือเข้าท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ต.รัษฏา จากการติดต่อสอบถามข้อมูลจากไต๋เรือ บุญลาภ 2 ได้ความว่า ลูกเรือประมงพื้นบ้านอินโดนีเซียอยู่ในทะเลมาแล้ว 9 วัน เนื่องจากเครื่องเสีย ทำให้เรือลอยมากับคลื่นลม จนเรือบุญลาภมาพบเจอ ณ ด้านใต้เกาะราชาน้อย และลูกเรือดังกล่าวได้ขอความช่วยเรือ และหลังจากการช่วยเหลือระหว่างนั้นคลื่นลมแรงทำให้เรืออับปรางจมลง  ทั้งนี้ ศคท.จว.ภก. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสาน ศูนย์นเรนทร เพื่อเตรียมนำตัวลูกเรือดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.วชิรภูเก็ตและ เรือบุญลาภ 2 จอดเทียบท่าเรือประมงภูเก็ต ศคท.จว.ภก. อำนวยการและบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงอินโดนีเซีย ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  พบว่าลูกเรืออินโดนีเซียมีอาการอิดโรย หมดแรง เนื่องจากเรือลอยลำอยู่ในทะเลมาแล้วหลายวัน รวมถึงไม่ได้รับประทานอาหารทั้งนี้ ศูนย์นเรนทร ได้นำตัวลูกเรือดังกล่าวส่ง รพ.วชิระภูเก็ต ตรวจหาเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตามมาตการของกรมควบคุมโรค และดำเนินตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ศคท.จว.ภก.ได้ประสานไปยังกงสุลอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกเรืออินโดนีเซียต่อไป