นายกหนุ่ย ยืนยันไม่ทิ้งชาวฉลอง ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคแน่นอน เพียงแต่รอทาง อบจ.จัดส่งมาให้ ก็สามารถแจกจ่ายได้เลย คาดว่าในเร็ววันนี้

นางธนพร องค์สันติภาพ นายเทศมนตรีตำบลฉลอง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลฉลองได้บูรณาการร่วมกับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) โดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ในการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวฉลอง ยืนยันว่าชาวฉลองทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น ทางเทศบาลตำบลฉลองจะมีการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคให้อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้เพียงแค่รอทาง อบจ.ภูเก็ต จัดส่งมาให้และสามารถกระจาย แจกจ่ายให้ชาวฉลองได้เลยสืบเนื่องจากมีกระแสข่าวในช่วงนี้ว่าทำไมเทศบาลตำบลฉลอง ถึงยังไม่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ทางดิฉันนายกเทศมนตรีตำบลฉลองจึงขอนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวฉลองว่าทางเทศบาลตำบลฉลองมีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้หลายท่านในตำบลฉลองมีความเดือดร้อนจากผลกระทบของพิษเศรษฐกิจโควิด-19 แต่ทางคณะทำงานผู้บริหารของทางเทศบาลตำบลฉลองก็ไม่ได้นิ่งดูดาย โดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ซึ่งขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการขอรับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางอบจ.ภูเก็ต ก็ตอบรับที่จะดูแลและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเทศบาลตำบลฉลองแบบ 100%ทั้งนี้ ที่ทางเทศบาลตำบลฉลองขอความช่วยเหลือจากทางอบจ.ภูเก็ต แบบ 100%นั้น อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีภูเก็ตเราได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการรายได้จากการจัดเก็บภาษีต่างๆในพื้นที่ฉลองก็จัดเก็บได้น้อยมากๆ เงินสะสมในกองคลังขณะนี้ก็เหลือไม่เยอะและตำบลฉลองเหลือเงินสะสมน้อยที่สุด ของ อปท.ภูเก็ต ซึ่งไม่อยากจะเอาเงินกองคลังที่มีจำนวนน้อยนี้ไปใช้ก่อน ซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯแล้วว่า หากเรานำเงินจำนวนที่เหลือนำไปใช้ และหากเกิดวิกฤติ โควิด-19 รอบใหม่เข้ามา เราจะแก้ไขกันยังไง ที่ประชุมฯจึงได้มีมติที่จะขอใช้สิทธิ์ และขอความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคจากทาง อบจ.ภูเก็ต แบบ 100% ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวฉลองในครั้งนี้โดยจากข้อมูลล่าสุด มีประชาชนชาวฉลองที่มาลงทะเบียน ขอรับเครื่องอุปโภคบริโภคไว้กับทางเทศบาลตำบลฉลอง ไว้จำนวนประมาณ  5,976 คน ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลองขอยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น ทางเทศบาลตำบลฉลองจะมีการจัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภคให้อย่างแน่นอน โดยทางเทศบาลตำบลฉลองจะดำเนินการแจ้ง วัน เวลา ในการแจกฯให้ชาวฉลองได้รับทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเร็ววันนี้ และส่วนคนที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนไว้ แต่ยังเดือดร้อนอยู่ทางเทศบาลก็จะไม่ทิ้งบุคคลเหล่านี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาความช่วยเหลือต่างๆ ตามการร้องขอของประชาชนชาวฉลองต่อ