หน่วยงานสังกัดกรมประมงร่วมกับสมาคมชาวประมงภูเก็ตมอบถุงยังชีพให้แก่ลูกเรือ 2 ลำที่กักตัว บริเวณจุดจอดเรือเกาะตะเภาน้อย

นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวประมงภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนลูกเรือประมง 2 ลำที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำโรคโควิด-19 จำนวน 33 คน ที่ต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วันในเรือประมงบริเวณจุดจอดเรือเกาะตะเภาน้อยนายวัชรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับลูกเรือทั้ง 2 ลำดังกล่าว เนื่องจากว่า จากการสุ่มตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มลูกเรือจำนวน 2 ลำ พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 คน เสี่ยงต่ำ 34 คน ในส่วนของลูกเรือที่สัมผัสเสี่ยงสูงได้เข้าควบคุมเรียบร้อยแล้วตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จริงๆ สามารถกักตัวที่บ้านได้ แต่เนื่องจากเจ้าของเรือกับผู้เกี่ยวข้องคิดว่าถ้ากักตัวที่บ้านมีโอกาสจะออกมาปะปนกับคนอื่นได้ จึงตัดสินใจให้ไปกักตัวในเรือ ณ บริเวณจุดจอดเกาะตะเภาน้อยเป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มกักตัวตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วง 14 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควร ทางผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องชาวประมงด้วยกัน เล็งเห็นว่าเจ้าของเรือและลูกเรือไม่มีรายได้เลย จึงต้องการที่จะลดภาระของเจ้าของเรือ และเพื่อที่จะให้ลูกเรืออยู่บนเรือที่กักตัว 14 วันอย่างมีความสุข  จึงได้ร่วมด้วยช่วยกันเอาปัจจัยทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับลูกเรือทั้ง 2 ลำนายวัชรินทร์  กล่าวต่อไปว่า นอกจากกลุ่มนี้ วันนี้ผู้ประกอบการทั้งท่าเทียบเรือ ทั้งเจ้าของเรือทั้งคนในเรือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ส่วนคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้เป็นภาคประมงโดยตรง เป็นภาคต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำเราให้ความสำคัญมาก ถ้าพบว่าลูกเรือมีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยง เราจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   แล้วเราต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าภาคการประมงจะไม่มีคนติดโรคโควิด-19 เราจะป้องกันให้ดีที่สุดสินค้าทุกตัวที่ขึ้นมาปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอน