นายก อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2564 ก่อนปิดศูนย์ฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราว โดยมี นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อ.เมือง เขต 11 พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง นางปิยพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เข้าร่วมพร้อมทีมภูเก็ตหยัดได้ ร่วมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ “โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต เชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา​สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีน โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งตลอดระยะเวลา 19 วันที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 9,745 คน และหลังจากนี้ จะเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ในเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2564