ภูเก็ต​ ลุยตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียนและบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย ก่อนกลับมาเปิดเรียน 19 ก.ค.นี้

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ยังมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ได้รับการตรวจเชื้อมีผลเป็นบวก โดยทางเทศบาลได้พิจารณาแล้วว่า นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ จึงประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ด้วยเหตุพิเศษทั้ง 4 แห่งดังต่อไปนี้ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทู้ เป็นเวลา 14 วันในระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564โดยสาเหตุที่ทำการปิดโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เนื่องจาก ทางเทศบาลเมืองกะทู้คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวเมืองกะทู้ เพราะเนื่องจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล บางครอบครัวได้ส่งบุตรหลานถึง 2 แห่งด้วยกัน และการบริการงานครัวเทศบาลกะทู้ เพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ผลิตอาหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ แล้วจัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และ โรงพยาบาลป่าตอง ภายใต้งบประมาณจาก สปสช. ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกนักเรียน และบุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูงโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 89 คน เพื่อไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลป่าตองและในระหว่างปิดเรียน เทศบาลเมืองกะทู้ จะดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในบริเวณโรงเรียน และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564