สสจ.ภูเก็ต รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต พบ 12 คลัสเตอร์ในเดือน ก.ค. 64

สสจ.ภูเก็ต รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต พบ 12 คลัสเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง HRC จากกลุ่มเสี่ยงทั้ง 12 Cluster รวมทั้งหมด 771 ราย

ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หรือศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ หัวหน้าหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19 ซึ่งภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต พบคลัสเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ 4 ราย (30 มิ.ย.-5ก.ค.64) ซอยทุ่งเจริญ 20 ราย (7-28 ก.ค.64 ) หมู่บ้าน 5 ราย ( 8-19 ก.ค.64) ธนาคาร 15 ราย (7-28 ก.ค.64) บริษัทติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  8  ราย (17 ก.ค.64) ฟุตบอลเกาะแก้ว  8 ราย (20-23 ก.ค.64)  ห้างสรรพสินค้า 32 ราย ( 21-28 ก.ค.64)  ร้านขายน้ำแข็ง 8 ราย (26 – 25 ก.ค.64) บริษัทใน ต.ตลาดเหนือ 14 ราย (26 – 25 ก.ค.64) แคมป์ก่อสร้าง  13 ราย (26-27 ก.ค.64) อบต. 7 ราย (26-28 ก.ค.64) ร้านติ่มซำ 5 ราย (28 ก.ค.64) ซึ่ง HRC จากกลุ่มเสี่ยงทั้ง 12 Cluster รวมทั้งหมด 771 ราย

ในส่วนของสถานการณ์การติดเชื้อย้อนหลังใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ 1 (1-7 กค.) 25 case  (Local 16 case  ตจว. 8 calaserse   Sandbox 1 case) สัปดาห์ที่ 2 (8-14 กค.)   47 case   (Local 26 case   ตจว. 11 case Sandbox 9 case) สัปดาห์ที่ 3 (15-21 กค.) 63 case   (Local 46 case   โครงการ. 7 case  Sandbox  9 case นักบิน1 case) สัปดาห์ที่ 4 (22-28 กค.) 157 case (Local 157 case โครงการ. 10 case  Sandbox 11 case  ตปท. 1 case)

ทั้งนี้ มีพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของแคมป์คนงานต่างด้าว ซึ่ง สสจ. ได้แจ้งแผนลงตรวจที่แคมป์ต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัดและมี สคร .11 ร่วมลงตรวจด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้างขณะนี้มีจำนวน 26,764 คน มีนายจ้างทั้งหมด 2,102 ราย ซึ่งแคมป์ขนาดใหญ่ 868 แห่ง ขนาดใหญ่ที่มีแรงงาน 100 คน มีอยู่ 32 แห่ง ขนาดกลาง 102 แห่ง และขนาดเล็กกว่า 700 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั้ง 3 อำเภอ นอกจากนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานแล้ว