รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สามรถรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้

ที่ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอ่อนรองรับได้ 300 เตียง นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มาดูการตกแต่งสถานที่ซึ่งทางเทศบาลตำบลรัษฏานำโดยนาย นครินทร์  ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้มีการมาเร่งดำเนินการปรับปรุงและจัดเตียงให้เป็นระเบียบหลังจากที่ทางจิตอาสาได้มาร่วมประกอบเตียงก่อนหน้านี้สำหรับเตียงที่ใช้จะเป็นเตียงกระดาษและ เครื่องนอน พัดลมที่ได้จากการบริจาคขององค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น และเกินการรองรับของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 แห่งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่1เต็มความจุแล้ว โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ทางเทศบาลตำบลรัษฏาได้เป็นผู้ดูแลและปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่คณะแพทย์ได้กำหนดเบื้องต้นจะมีเตียงจำนวนประมาณ 300 เตียงในการรองรับผู้ป่วย โดยในวันนี้ได้มีการเร่งปูพื้นผ้ายางและกั้นห้องแบ่งแยกระหว่างผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงการตืดตั้งมุ้งลวดที่ทิ้งขยะและอื่นที่มีความจำเป็นซึ่งทางเทศบาลตำบลรัษฎากำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จและสามารถรับผู้ป่วยได่ภายในวันที่ 3 สิงหาคม นี้ ซึ่งทางจังหวัดได้ขอขอบคุณประชาชนจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเตียงตลอดจนถึงส่วนราชการทุกหน่วยที่ได้มาร่วมกันทำงานและขอขอบคุณประชาชนที่นำสิ่งของมาบริจาคให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ด้วยถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลและรับผิดชอบสังคมร่วมกัน