ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจการคัดกรองเชิงรุกพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ล่าสุดพบแรงงานประมงติดเชื้อโควิด-19

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจการคัดกรองเชิงรุกพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ล่าสุดพบแรงงานประมงติดเชื้อโควิด-19 เจ้าของแพให้ความร่วมมือใช้วิธีการ รักษาตัวผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวในเรือกลางทะเล ป้องกันการสัมผัสกับคนทั่วไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ควบคู่กับการลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่พบเป็นคลัสเตอร์ต่างๆ ล่าสุดได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแพปลาแห่งหนึ่งในต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต หลังจากพบมีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 และจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก พบแรงงานประมงต่างด้าวติดเชื้อแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดได้มีการนำไปรักษาและมีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้วนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบยังแพปลาต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อพูดคุยแนวทางใน การวางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในกลุ่มแรงงานประมง ซึ่งจากการลงพื้นที่ทางผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการเตรียมการต่างๆไว้อย่างเรียบร้อยโดยในเบื้องต้นได้มีการนำแรงงานที่ติดเชื้อซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 29 คน ส่งตัวรักษาภายในเรือกลางทะเล โดยขณะนี้ใช้เรือประมงเป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว จำนวน 3 ลำ ส่วนแรงงานที่ติดเชื้อและมีอาการได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตามกระบวนการทางการแพทย์แล้ว 6 คนทั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแพปลาต่างๆได้ใช้วิธีการกักตัวลูกเรือที่เดินทางกลับจากทะเลให้อยู่ภายในเรือ โดยไม่ให้ขึ้นฝั่งมาปะปนกับแรงงานบนบก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 พร้อมกับประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจคัดกรองหากพบแรงงานรายใดติดเชื้อจะนำตัวส่งรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของจังหวัดในการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่