พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหาราชการในพื้นที่ ภ.8 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดซอบ ที่ปรึกษาตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตาม การบริหารราชการของ ภ.8 และหน่วยงานในพื้นที่ ภ.8 โดยมี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.วรวิทย์ ปานปรุง ผทค.พิเศษ ตร.ปรก.ภ.8 พล.ต.ท.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผทค.พิเศษ ตร.ปรก.ภ. 8 พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิญ์ พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รองผบช.ภ.8 พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.อกภ. พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8 พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย ผบก.กค.ภ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.8 ให้การต้อนรับจากนั้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดซอบ ที่ปรึกษาตร. ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงาน และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เช่น การบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ติดตามเร่งรัดดำเนินการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และงานตำรวจชุมชุนและการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการป้องกันและปราบปรามการพนันในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาคนหลบหนีเข้าเมือง สถานภาพและการดำเนินการของสหกรณ์ตำรวจภูธรในสังกัด ณ ห้องพุ่มพันธ์ม่วง ภ.8 และมีหน่วยบูรณาการในพื้นที่ ภ.8 ประธานสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัดและผู้จัดการสหกรณ์ตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO CONFERENCE) ณ ที่ตั้งอย่างไรก็ตาม ภายหลังประชุมเสร็จ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษา ตร. มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมฯ ภ.จ.ว.ภูเก็ต ภ.จว.พังงา ภ.จว.กระบี่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.จว.ระนอง ภ.จว.ชุมพร และ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 10-15 ส.ค.64