ททท.มอบชุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิท จำนวน 10,000 ชุด ใช้ในโครงการภูเก็ตแซนบ็อก

ททท.มอบชุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิท จำนวน 10,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในโครงการภูเก็ตแซนบ็อก แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมพระแทวชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิท  จากนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบ ชุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิท จำนวน 10,000 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในโครงการภูเก็ตแซนบ็อก แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมแผนภูเก็ตแซนบ๊อกและการแก้ปัญหาการควบคุมโรค covid-19 ของจังหวัดภูเก็ตอย่างดีเสมอมา อย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนแม้ว่าจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม แต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมีกำลังใจในการทำงาน แม้ว่าขณะนี้จะพบตัวเลขของผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่เราจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมเชื้อโรคให้ได้ โดยจังหวัดภูเก็ตมีแผนที่จะทำโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อให้การควบคุมโรค covid-19 มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการทำงานของจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่จังหวัดภูเก็ตและบุคลากรทุกคนได้ทำเพื่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย โดยการทำงานในปัจจุบันนี้ได้มีการติดตามข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการเดินตามแผนภูเก็ตแซนบ๊อกของภูเก็ตอยู่ในสายตาของผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลตลอดเวลา เพราะเป็นความหวังของประเทศในการที่จะฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นสิ่งที่คำนึงมากที่สุดคือการรักษาจังหวัดภูเก็ตให้ได้หากภูเก็ตแตกก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายไปด้วย

ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ขับเคลื่อนแผนภูเก็ตแซนบ๊อกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทยต่อไปโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันทำงานด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเปิดแผนภูเก็ตแซนบ๊อก มามี พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ชื่นชมการทำงานของภูเก็ตแซนบ๊อก โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพไกด์ ที่มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเป็นเดือนแรกที่เขาได้รับเงินเดือนเต็มเดือนหรืออาชีพนวดบริการตามชายหาดกำเงินใบละ 100  บาท เพื่อแสดงว่าเขาได้รับรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา และบางคนกล่าวว่าขณะนี้มีเงิน 3,000 บาทซึ่งเป็นรายได้แรกในรอบ 1 ปีที่เขามีเงินจากการทำงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องรักษาป้อมปราการจังหวัดภูเก็ตไว้ให้ได้ และการทำงานแผนภูเก็ตแซนบ๊อกจึงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำงานในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและฟื้นตัวขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ covid-19นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนการทำงานของสำนักงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการบริหารจัดการสถานที่กักของรัฐเช่น LQ แผนการควบคุมโรคและขอบคุณผู้ว่าการการท่องเที่ยวไทยที่สนับสนุนชุดตรวจแบบ แอนติเจน เทสต์ คิทซึ่งเป็นการช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ดีและทันเวลาที่สุด ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการตรวจเชิงรุกต่อไป

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกล่าวว่าในชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา  2 เดือนนี้ เป็น 2 เดือนสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่ดีและสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานในช่วงรอยต่อ และสถานการณ์ ที่หนักหน่วง มากมาย แต่ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันจนสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค และภาวะวิกฤต มาได้โดยทุกภาคส่วนได้ช่วยกันให้กำลังใจกันและมีความรักให้แก่กัน และทุกคนต่างมีความตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อร่วมกันที่จะช่วยกันต่อสู้กับโควิด ให้ได้เพื่อรักษาแผนภูเก็ตแซนบ๊อกให้เดินต่อไปได้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุกสรรพกำลัง ในการทำงาน