พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 พื้นที่ ตลาดสด แคปม์คนงาน และเรือประมง เร่งตรวจ ATK

นพ.สสจ.ภูเก็ตเผย สถานการณ์โควิด-19 ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 พื้นที่ ตลาดสด แคปม์คนงาน และเรือประมง เร่งตรวจ ATK และซีลพื้นที่แยกตัวรักษา พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวไม่แสดงอาการ นำตัวเข้าศูนย์ CCC (Covid Care Center) เชื่อมั่นภายใน 1 สัปดาห์ยอดผู้ติดเชื้อลดลงนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยในรายการผู้ว่าฯรายงานประชาชน ที่ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ถึงสถานการณ์โรคโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดย 2 สัปดาห์ที่แล้วพบอยู่ที่ 297 คน และสัปดาห์นี้พบ 328 คน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาจากเชื้อเดลต้า สายพันธุ์อินเดียที่กระจายเร็วทั่วโลก มีการระบาดมากกว่าช่วงเดือนเมษายนประมาณร้อยละ 60-70สำหรับประเด็นที่ 2 มานักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และสิ่งสำคัญสุดในขณะนี้ที่ยอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น มาจากกลุ่มก้อนแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ตลาดสดสาธารณะ มีที่พักอาศัยรวมกันแต่ทำงานต่างพื้นที่แยกย้ายกันออกไป เป็นชุดที่สามารถกระจายเชื้อไปในสถานที่ทำงานต่างๆได้ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มแคมป์โรงงาน ซึ่งหากตรวจแล้วพบมีการติดเชื้อเกินร้อยละ 10-20 จะใช้มาตรการการควบคุมโดยการซีลพื้นที่ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มแรงงานประมงที่เดินทางกลับมา แต่หากตรวจพบเชื้อและไม่แสดงอาการ จะให้รักษาตัวอยู่ในเรือ ที่ขณะนี้มีแรงงานเมียนมาร์รักษาตัวในเรือ ประมาณ 30 กว่าคน ใช้เรือ 2 ลำ โดยมีการจัดส่งยาและติดต่อประสานงานการดูแลตลอดเวลาทั้งนี้ ในส่วนของตลาดสดขณะนี้มีการประเมินปิดตลาดหากพบผู้ติดเชื้อเกินร้อยละ 10 แล้วจัดทีมสอบสวนโรคคัดแยกคนออกนอกพื้นที่ โดยจะเร่งตรวจ ATK ที่รู้ผลภายใน 15-20 นาที หากพบเชื้อจะส่งตรวจยืนยันซ้ำและรับตัวเข้ามารักษา ส่วนแคมป์คนงานสั่งปิดโรงงานไปแล้ว 3 แห่ง พร้อมการซีลพื้นที่ คือ แคมป์ที่ป่าตอง แคมป์ที่กะรน และแคมป์ที่ถลาง โดยการจัดเป็นรูปแบบ แคมป์เมเนอเจอร์ มาใช้ในการควบคุมดูแลรักษา ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีร่างกายแข็งแรงมาก แต่ยังต้องอยู่ในการดูแล และสังเกตอาการ หากพบมีอากรารเพิ่มขึ้นจะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มคนงานต่างด้าวทั้งหมดต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด ในการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ พร้อมกับการเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด อย่าประมาณ อย่างละเลยในการดูแลตัวเอง โดยเชื่อว่าใน 1 สัปดาห์นี้จะสามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อและมียอดที่ลดลงได้