ปิดต่อ “เกาะภูเก็ต” ห้ามคนจากทุกจังหวัดเข้า ยกเว้นคนภูเก็ต

ปิดต่อ “ เกาะภูเก็ต” ห้ามคนจากทุกจังหวัดเข้า ยกเว้นคนภูเก็ต และ 16 กลุ่มตามข้อยกเว้น ทุกช่องทาง ตั้งแต่ 17-30 ส.ค. 64 พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ www.gophuget.com

ที่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 48/2564 ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ได้เห็นชอบร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจคัดกรองคนเข้าเกาะทุกช่องทาง ทั้งทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย) ทางอากาศ และทางน้ำ

โดยสาระสำคัญของร่างคำสั่งใหม่นี้ ใกล้เคียงกับคำสั่งเดิมที่ได้ประกาศใช้ไป เมื่อวันที่ 3-16 ส.ค.นี้ ที่ผ่านมา และได้มีการแก้ไขเพิ่มให้มีการผ่อนคลายมากขึ้น จากเดิมที่มีการยกเว้นให้ผู้ที่เข้าคุณสมบัติตามที่กำหนด 12 ข้อสามารถเข้าภูเก็ตได้ เป็นยกเว้นให้เข้าได้ถึง 16 ข้อ เช่น คนภูเก็ตที่มีทะเบียนบ้าน หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในภูเก็ต สามารถเข้าภูเก็ตได้ หรือ คนทำงานอยู่ในภูเก็ตเป็นประจำ สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้ แต่ต้องมีหนังสือรับรอง รวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เดินทางออกไปนอกพื้นที่ภูเก็ตสามารถกลับเข้ามาได้อีก รถขนส่งสินค้าสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ รถขนวัสดุก่อสร้าง ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก และกรณีผู้เหตุจำเป็นอื่นๆ ไม่สามารถเลื่อนการกำหนดนัดหมายได้ หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ เป็นต้น แต่บุคคลตามยกเว้นทั้ง 16 ข้อนั้นจะต้องฉีดวัคซีนตามที่จังหวัดกำหนด และต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมง และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง www.gophuget.com  อีกด้วย โดยมาตรการดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17-30 ส.ค.2564 นี้ อย่างไรก็ตามจะต้องรอคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งการที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมาตรการในการตรวจคัดกรองคนเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพราะต้องการที่จะสกัดเชื้อจากภายนอก เนื่องจากในขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในภูเก็ตยังน่าเป็นห่วง ในแต่ละวันยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนที่สูงอยู่ รวมไปถึงพื้นที่ภายนอกเกาะภูเก็ตยังมีการแพร่ระบาดสูง จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มงวดสูงสุดในการคัดกรองคนเข้ามาในพื้นที่ และเพื่อต้องการที่จะเคลียร์การแพร่ระบาดในพื้นที่ให้เบาบางลงภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้