ภูเก็ตเตรียมขยายศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน จังหวัดภูเก็ต เพิ่มดูแลแรงงานต่างด้าวกลุ่มสีเขียว ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ

นายทิวัติถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดได้มอบหมายให้ อบจ.และเทศบาลนครภูเก็ต เข้ามาปรับปรุงเรือนจำเก่าภูเก็ต เปิดเป็นศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน จังหวัดภูเก็ต รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ตรวจ ATK เป็นบวก ทางอบจ.และเทศบาลนครภูเก็ต เข้าดำเนินการปรับปรุงเสร็จภายใน 3 วัน เปิดรับแรงงานต่างด้าวชาว เขมร เมียนมา แล้ว 259 คน และได้จำหน่ายออกไปแล้ว 31 คน ทุกคนร่างกายแข็งแรง มองไม่ออกว่าติดเชื้อ ไม่ป่วย ส่วนอาหารการกินนั้น ทางผู้ว่าฯ ได้ให้เปิดโรงครัวสนาม ที่ กศน.ซึ่งมีประชาชนชาวภูเก็ตร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวนมาก ซึ่งคนภูเก็ตเรามีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ รองรับได้ 420 เตียง ตอนนี้มีผู้ป่วยแล้ว 260 คน ยังสามารถรองรับได้อีกประมาณ 160 เตียง ซึ่งได้เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่อีก 2 เรือนนอน พร้อมขยายห้องสุขา เพื่อรองรับให้มากขึ้น ซึ่งพี่น้องชาวภูเก็ตไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำที่อาบเพราะก่อนจะระบายน้ำสู่คลองชุมชนนั้น ได้มีการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ รับรองว่าไม่มีเชื้อโควิดติดไปกับน้ำสู่ชุมชนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตยังได้เตรียมพื้นที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น ศาลากลางหลังใหม่ โดยจะมอบหมายให้ อบจ.เข้าไปดำเนินการปรับปรุงเป็นศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 เพื่อรองรับแรงานต่างด้าวที่ตรวจ ATK แล้ว พบเป็นบวกอย่างไรก็ตาม ในการควบคุมไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกจากบริเวณท่าเทียบเรือประมง ได้มีการตั้งจุดตรวจ 3 จุดด้วยกัน คือ ที่บริเวณป้อมยามองค์การสะพานปลา ป้อ ชรบ.หมู่ที่ 7 และที่ทำการกำนันตำบลรัษฎา เพื่อปิดล้อมพื้นที่ไม่ให้ไต๋เรือ ลูกเรือประมงออกจากพื้นที่องค์การสะพานปลา สร้างความมั่นใจไม่ให้เชื้อกระจายออกสู่ภายนอก