จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนเข็มที่ 2 แล้ว 73 เปอร์เซ็นต์

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงยิมสี่พันที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต ทางอาสาสมัคร จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ครบวันนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยสถานที่ฉีดที่โรงยิมสี่พันที่นั่งได้ดำเนินการฉีดมาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา และจะเสร็จใน วันที่ (19 สิงหาคม 2564) โดยผู้มาฉีดในการนัดหมายในรอบนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการนัดหมายฉีดไว้แล้วโดยมีประชาชนมาใช้บริการวันละประมาณสองพันคนทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วจำนวน 73 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูล ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2564) จำนวน 340,727 คน ส่วน ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 426,726 คิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์  โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการนำร่องในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนต์บ๊อกซ์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด และของประเทศ แต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมียอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 21,955 คนผลการคัดกรองพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโควิดจำนวน 58 คน