ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ เน้น ยุทธศาสตร์ ลดการติดเชื้อ ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุม

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ โควิค 19 และ ภูเก็ต sandbox

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ขณะนี้ มีตัวเลขค่อนข้างสูง จากสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ลดการติดเชื้อ” ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุม โดยการเร่ง ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งในกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ กลุ่มผู้มีโรคเสี่ยง 7 โรค หรือ (กลุ่ม 608) รวมทั้ง เด็ก อายุ12 ปีขึ้นไป

โดยขณะนี้ตรวจพบตัวเลขผู้ติดเชื้อ เฉลี่ย 150 ราย/วัน เป็นการตรวจเชิงรุก ของ ทีมงาน สาธารณสุขร่วมกับ อบจ. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ท้องถิ่น เร่งตรวจในสถานที่ พื้นที่เสี่ยงต่างๆทั้งในกลุ่มตลาดสด แคมป์คนงานก่อสร้าง ในสถานที่ชุมชน แพปลา  โดยหากพบผู้ติดเชื้อจะนำเข้า ศูนย์ดูแล covid ชุมชนและสถานที่กักตัว ที่รัฐจัดให้

ด้าน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทพย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พบขณะนี้ พบในกลุ่มคนไทย และแรงงานต่างด้าว และจากที่พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ เนื่องจากมีร่างกายแข็งแรง  ประกอบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เชื้อโควิด สายพันธุ์ เดลต้าระบาดรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งการฉีดวัคซีนทำให้ ลดความรุนแรงลงได้ ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้เรียกว่าผู้เข้าข่ายมีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียวได้รับการแยกกักตัวเพื่อจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายต่อ

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดไปอย่างรวดเร็ว ในวงกว้าง และกระจายลงสู่ชุมชนมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้คนในสังคมเข้าใจว่า ผู้ป่วย /ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้เข้าข่ายมีอาการ ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ  ดังนั้น หากชุมชนใดพบว่า มีผู้เข้าข่ายดังกล่าว ต้องหาสถานที่ ช่วยกันดูแลในรูปแบบ ของ ศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน หรือ แยกกักตัวเองที่บ้าน Home Isolation ( HI ) โดยมีทีมแพทย์ สาธารณสุข และ อสม. เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและมาตรการป้องกันตนเอง DMHTTA ยังคงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันตนเองให้ ปลอดจากการติดเชื้อโควิด 19