ภูเก็ตมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ประสบวิกฤตโควิด-19

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช และมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 500 ทุนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย และ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 500 ทุน จำนวน 400,000 บาท โดยได้รับการสนับทุนจากองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซม่อน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดภูเก็ตนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสะเทือนไปถึงระบบการศึกษามีนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ได้ผลกระทบ แม้เด็กส่วนหนึ่งจะโยกย้ายออกจากพื้นที่หลังจากผู้ปกครองไม่มีงานทำ แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเผชิญความเสี่ยงกับการต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากครอบครัวหมดกำลังในการส่งเสียเล่าเรียน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เก็บข้อมูลตัวเลขพบว่ารายได้ต่อคนต่อเดือนของประชากรภูเก็ตเหลือเพียง 1,961 บาท ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์คนจนทั่วประเทศ เรียกปัญหานี้ว่าจนเฉียบพลัน ซึ่งทางสมาคมได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้ได้ศึกษาต่อโดยส่วนใหญ่นักเรียนที่ได้รับทุนจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางสมาคม ได้มีการประสานงานไปยังเครือข่ายต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่ออบรมวิชาชีพให้กับนักศึกษา อีกด้วยขณะที่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกดีและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตา ให้โอกาสสนับสนุนทุนการศึกษาโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 เงินเหล่านี้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งค่าอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ การซื้ออุปกรณ์การเรียน หรือแม้แต่การซื้อของอุปโภคบริโภคในแต่ละวัน และสัญญาว่าจะต้องใจเรียนจบออกมาประกอบอาชีพตามที่ใฝ่ฝันและเป็นคนดีของสังคม