เอกชนสนับสนุนจ้างล่ามแปลภาษาให้กับ รพ.สนามในจังหวัดภูเก็ต

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณจ้างล่ามแปลภาษาให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดภูเก็ต ในการช่วยเหลือด้านการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการบริหารจัดการระบบการดูแลรักษาทั้งในระบบโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยชุมชน หรือ CI และหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ครอบคุลมผู้ป่วยทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้พบมีการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในแคมป์คนงาน หรือแหล่งชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยรวมกันเป็นจำนวน โดยหนึ่งในอุปสรรคปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มแรงงานด้าวคือการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อย่างบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ วันสมายล์ จำกัด ได้เล็งเห็นที่อุปสรรคของการสื่อสารในการรักษา จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างล่ามแปลภาษาให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดภูเก็ต ที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คน ประจำยังโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเก่า และศูนย์ดูแลผู้ป่วยชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายวิระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต พร้อมด้วย นายบันลือศักดิ์ อุ่นเมือง อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต และ นายกฤตยชญ์ อินทจันทร์ บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ วันสมายล์ จำกัด ได้นำเงินสนับสนุนจ้างล่ามแปลภาษาให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดภูเก็ต มามอบให้กับ แพทย์หญิงปิยนาถ สกุลพิพัฒน์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต โดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต สนับสนุนเงินจำนวน 45,500 บาท และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ วันสมายล์ จำกัด สนับสนุนเงินจำนวน 12,000 บาท

นายวิระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการรักษา ซึ่งการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเรื่องที่พบว่ามีอุปสรรคมาก ดังนั้นล่ามแปลภาษาจึงมีความสำคัญ ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต จึงให้การสนับสนุนบางส่วนเพื่อให้กระบวนการรักษาขับเคลื่อนไปด้วยดี แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นอกจากนี้ ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนนโยบายการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ด้วยกระบวนการบับเบิลแอนด์ซีล และควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ด้วยการกำหนดระยะเวลาเข้า-ออก พร้อมตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานต่างด้าวตลอดเวลา ถือได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นมาตรการที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างเห็นได้ชัด และได้ผลเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ได้กำชับให้สมาชิกดำเนินการตรวจมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมควบคุมและป้องกันการแพร่ราดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ยุติโดยเร็ว โดยจะช่วยส่งผลให้การดำเนินงานของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป