คนภูเก็ตใกล้จะได้ฉีดวัคซีน Moderna จาก อบจ.ภูเก็ตแล้ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบรายชื่อคนภูเก็ต 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด 2,900 กว่าคน ที่จะได้รับวัคซีน Moderna จาก อบจ.ภูเก็ต หลังจากนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความเห็นชอบรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 5 กลุ่มของสภากาชาดไทย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 57/2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ในการส่งต่อรายชื่อดังกล่าวไปยังสภากาชาดไทย ในการอนุมัติให้ฉีดวัคซีน Moderna ตามรายชื่อที่ อบจ.ภูเก็ต เสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามรายชื่อที่ อบจ. ภูเก็ต เสนอ

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 5,060 โดส เพื่อฉีดให้กับ 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ในพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้ อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดให้ประชาชนทั้ง 5 กลุ่มลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna ไปแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมด 3,572 ราย ทาง อบจ.ได้คัดกรองเหลือทั้งหมด 2,938 ราย และในวันนี้ได้นำรายชื่อดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังสภากาชาดไทย หลังจากนั้นสภากาชาดไทยจะตรวจสอบกับระบบหมอพร้อมอีกครั้งหนึ่ง และส่งรายชื่อกลับมาให้ อบจ.ฉีดวัคซีนให้ตามรายชื่อที่สภากาชาดไทยอนุมัติ ซึ่งคาดว่าวัคซีนจะมาถึงภูเก็ตในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ หลังจากนั้น อบจ.ภูเก็ต จะฉีดให้กับประชาชนตามรายชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้สั่งซื้อวัคซีน Moderna จากองค์การเภสัชกรรม 60,000 โดส เพื่อฉีดให้กับคนภูเก็ต เป็นเข็มที่ 3 หรือ เข็มที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือน ม.ค.2565

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางอบจ.ภูเก็ตยังได้สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อสนับสนุนการตรวจเชิงรุกและใช้ในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12,000 ชุด และสนับสนุนจัดจ้างบุคลากรตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวภูเก็ตในการตรวจ ATK ที่ด่านท่าฉัตรไชย เป็นต้น