ยอดติดเชื้อ 5 วันย้อนหลัง จ.ภูเก็ต ติดเชื้อแล้วกว่า 3 พันราย

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต หลังจากเมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ระลอกเดือนเมษายน) โดยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 468 ราย ผู้ติดเชื้อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 184 ราย และเทสแอนด์โก 74 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 726 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ติดเชื้อสูงรองจากวันที่ 9 ม.ค.65 ทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อ 5 วัน ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค.65 มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้นจำนวน 3,055 ราย ประกอบด้วย

วันที่ 6 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรวม 415 ราย แบ่งเป็น พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 256 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 97 ราย และผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก 61 ราย วันที่ 7 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรวม 537 ราย แบ่งเป็น พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 385 ราย ผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 70 ราย และผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก 82 ราย วันที่ 8 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรวม 635 ราย แบ่งเป็น พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 416 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 142 ราย และผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก 76 ราย วันที่ 9 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรวม 742 ราย แบ่งเป็น พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 513 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 133 ราย และผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก 94 ราย และวันที่ 10 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรวม 726 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 468 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ผู้ติดเชื้อในโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อก 184 รายและผู้ติดเชื้อจากเทสแอนด์โก 74 ราย รวมผู้ติดเชื้อตลอด 5 วันทั้งสิ้นจำนวน 3,055 ราย ส่วนภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งหมด 23,014 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหาย 19,915 ราย และมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตสะสม 143 ราย