MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ

สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมจัดทำ MOU ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะ(การฝึกอบรมระยะสั้น) ของโรงเรียนนอกระบบสู่โรงเรียนในระบบ

ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา, ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ต และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเยซียน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการปรับหลักสูตรสมรรถนะ เพื่อทำการเทียบโอนหน่วยกิต จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียยน และตามมาตรฐานสากล

นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมการศึกษาเอกชนภูเก็ต ร่วมพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการสู่การศึกษาที่ยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ,โรงเรียนภูเก็ดไทยหัวอาเซียนวิทยา,โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต,โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา,โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ร่วมลงนามให้ความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน และตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาไปสู่โรงเรียนในระบบ, อาชีวะศึกษาและระดับอุคมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้สำหรับการปรับหลักสูตรสมรรถนะเพื่อทำการเทียบโอนหน่วยกิตจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี-ขับร้อง โรงเรียนสอนตัดผม ตัดเย็บ โรงเรียนสอนบัลเล่ย์ โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนนวดสปา สู่ตลาดอาชีพสากลระหว่างประเทศต่อไป