เริ่มแล้ว! โครงการ สมุย พลัส โมเดล เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าพื้นที่นำร่อง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า กลุ่มแรกเข้ามาวันนี้ 3 เที่ยวบิน

เกาะสมุย เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 15 ก.ค.นี้ เป็นการเปิดพื้นที่นำร่อง 3 เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สำหรับวันแรกของโครงการจะมีนักท่องเที่ยวบินเข้าเกาะสมุย 3 เที่ยวบิน ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยทั้งหมดเป็นสื่อมวลชนที่เดินทางร่วมแฟมทริปทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการสมุย พลัส โมเดล เที่ยวแรกถึงสมุยเวลา 11.35 น. มีผู้โดยสารจำนวน 6 คน จากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ส่วนเที่ยวบินที่ 2 ถึงสมุยเวลา 16.05 น. มีผู้โดยสารจำนวน 1 คน จากสิงคโปร์ และเที่ยวบินที่ 3 ถึงสมุยเวลา 18.40 น. มีผู้โดยสารจำนวน 4 คน จากฮ่องกงส่วนวันที่ 16 ก.ค. จะมีผู้โดยสาร 4 คน จากไต้หวัน 3 คน และจากญี่ปุ่น 1 คน โดยในช่วง 4 เดือนนี้ ตั้งแต่ ก.ค.-ต.ค.64 มีจำนวนผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาเข้าสมุยแล้ว 80 คน แบ่งเป็นเดือน ก.ค. 33 คน เดือน ส.ค. 20 คน เดือน ก.ย. 10 คน และเดือน ต.ค. 17 คน

มาตรการหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะสมุย รูปแบบ “สมุย พลัส โมเดล” จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมเอกสารรับรองจากประเทศต้นทาง จากนั้น 7 วันแรกเข้าพักอาศัยในโรงแรมที่มีมาตรฐาน Samui Extra+ Hotel ส่วน 7 วันหลังพักในโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA+ โดยมีมาตรการที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้1.วันแรกที่เดินทางถึงเกาะสมุย : WAITING: ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) ครั้งที่ 1 โดยระหว่างรอผลตรวจ นักท่องเที่ยวจะพักผ่อนได้เฉพาะภายในห้องพักเท่านั้น

2.วันที่ 1-3 : AREA QUARANTINE: หลังทราบผลการตรวจเป็นลบ นักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ที่โรงแรมจัดสรรให้ได้

3.วันที่ 4-7 : SEALED ROUTE: นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้ในอำเภอเกาะสมุย ตามเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่กำหนด ทั้งนี้ วันที่ 6-7 จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) ครั้งที่ 2

4.วันที่ 8-14 : MONITORING & CONTROL: หลังทราบผลการตรวจเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในพื้นที่ 3 เกาะ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยวันที่ 12-13 จะได้รับการตรวจด้วยวิธี REAL-TIME (RT-PCR) ครั้งที่ 3 หากผลเป็นลบวันที่ 15 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักรการเปิด 3 เกาะในครั้งนี้ เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เน้นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ศปก.อำเภอเกาะสมุย จึงมีแผนเผชิญเหตุชะลอการเคลื่อนย้ายหรือยกเลิกรับนักท่องเที่ยว หากพบมีการติดเชื้อเกินกว่า 20 รายใน 2 สัปดาห์จากข้อมูลพบว่า สมุย พลัส โมเดล มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินแล้วรวม 17 แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวได้เกือบ 500 ห้อง ทำให้แรงงานได้กลับเข้าระบบในระยะแรกอย่างน้อยร้อยละ 10 คาดว่าจะเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง