เตรียมเสนอยกระดับคุมเข้มคนเข้าเกาะ หลังพบติดเชื้อสูงขึ้น ส่วนใหญ่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ขณะ“Phuket Sandbox” พบแล้ว 15 คน

จังหวัดภูเก็ตเตรียมเสนอยกระดับคุมเข้มคนไทย – นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าเกาะ หลับพบยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลตรวจหาเชื้อโควิดนักท่องเที่ยวผ่าน “Phuket Sandbox” พบติดเชื้อรวม 15 คน ในจำนวนนี้พบผลตรวจ Day 0 จำนวน 7 คน

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3 นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Phuket Sandbox เพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.และศบค. ในวันจันทร์นี้พร้อมกันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย  เนื่องจากมีหนังสือราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล  สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย  หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ สำหรับพื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครพนม น่าน บึงกาฬ พังงา แพร่ พะเยา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้มีการยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งมาตรการสำหรับคนไทยและต่างประเทศ Phuket Sandbox โดยเพิ่มความเข้มในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ทั้ง 3 เส้นทาง คือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งให้ยกระดับเข้มมาตรการต่าง ๆ เช่น การลดกิจกรรมการรวมตัว การรวมกลุ่ม และการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา พบยอดผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเกินจากมาตรฐานที่กำหนด ทั้งจากประชาชนทั่วไปและกลุ่ม Phuket Sandbox ที่พบนักท่องเที่ยว ที่ Swab Test Day 0 ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต พบมีเชื้อโควิดถึง 7 ราย จึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนการออก EOC จากต้นทางถึงผลการตรวจของนักท่องเที่ยวที่นำมาแสดง เพื่อเป็นการกลั่นกรองข้อมูลนักท่องเที่ยว ก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจาก Phuket Sandbox  เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว 7,462 คน พบผู้ติดเชื้อรวม 15 คน ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ก่อนการยกระดับเข้มการคัดกรองบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับยังมีผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณายกระดับมาตรการเข้มในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้การดำเนินชีวิตที่ปกติและจะทำให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนให้น้อยที่สุด และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA อย่างเคร่งครัด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบ 100 % เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากโรคโควิด-19 และขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19