ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 49/2564

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 49/2564 พิจารณาร่างคำสั่ง มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ตของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น (7+7 Extention) และร่างคำสั่ง ปิดท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (องค์การสะพานปลา) เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 49 /2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุม รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ยังพบ cluster ใหม่เกิดขึ้นในกลุ่มแคมป์ ก่อสร้าง แพปลา ตลาดและในชุมชน ซึ่งทีมงานสาธารณสุข ได้ตรวจเชิงรุก ด้วยวิธี ATK และนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการดูแลในศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชน เรียบร้อยแล้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำมาตรการระดับบุคคล DMHTTA อย่างเคร่งครัด ส่วนมาตรการระดับหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยงาน /สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการกรมควบคุมโรค โดยมีระบบการคัดกรองความเสี่ยงการทำงานในรูปแบบ wfh (work form home) นอกจากนี้ ขอให้ทุกชุมชน ทุกอำเภอ จัดหาสถานที่ สำหรับเป็นศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ CI ในระดับชุมชน เพื่อรองรับกรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่หรือในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว โดยจะมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดนำร่อง (7+7 Extention) ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ พำนักในจังหวัดภูเก็ต 7 วัน สามารถเดินทางออกไปยังจังหวัดพื้นที่นำร่องอื่น ๆ ที่กำหนด คือ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี อ่าวไร่เลย์ เกาะไหง) จังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ในรูปแบบ Seal Routeรวมถึงที่ประชุมยังได้ พิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและคำสั่ง ปิดท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ท่าองค์การสะพานปลา) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ฝ่ายปกครอง จะได้นำเสนอคำสั่งฯ เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามและมีผลในทางปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม เห็นชอบการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้ง เห็นชอบการเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชน (เรือนจำหลังเก่า) และเห็นชอบการจัดตั้งอาคารจอดรถศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ เป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ CI เป็นแห่งที่ 2 ที่รองรับผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต