คืบหน้าการดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในรอบ 2 เดือน

คืบหน้าการดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในรอบ 2 เดือน มีนักท่องเที่ยวจำนวน 28,197 คน ในจำนวนดังกล่าว พบผู้ติดเชื้อ 88 คน  มีรายได้กว่า1,600 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -4 กันยายน 2564 มียอดสะสมเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตจำนวน  346 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวจำนวน 28,197 คน ในจำนวนดังกล่าว พบผู้ติดเชื้อ 88 คน  รักษาหายแล้ว 67 คน นักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ อเมริกา 3,721 คน, อังกฤษ 3,470 คน, อิสราเอล 3,153 คน, ฝรั่งเศส 2,262 คน และเยอรมัน 2,247 คน  ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564  มีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 10,492 คน มีนักท่องเที่ยวที่อยู่ครบ 14 วัน และเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย  17,705 คน และยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,963 คน  ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวมีจำนวน 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 3,818 ล้านบาท นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,634 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.การใช้จ่ายด้านที่พัก 565 ล้านบาท 2.การซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท 3.การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท 4.ค่าบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 229 ล้านบาท และ 5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 114 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินที่หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมีผลช่วยกระจายประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งโดยสาร เป็นต้น และธุรกิจอื่นที่เป็นห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น  ในส่วนของจำนวนคืนผู้เข้าพัก SHA+  ยอดจองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564  จำนวน 484,427 รูมไนท์  ทั้งนี้ภาพรวมการดำเนินการตามแผนภูเก็ตแซนด์บ๊อกยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมโรคในพื้นที่ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการ ตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าวในแคมป์ กลุ่มแรงงานประมง กลุ่มชาวไทยใหม่ เป็นต้น จึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ย 200-250 คน  โดยสิ่งสำคัญคือ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษา โดยทันที