ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ผุดไอเดียเด็ด ชวนทำบุญปิดทองเสาโกโต้ ผ่านออนไลน์ ไม่เสี่ยงโรคโควิด

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ผุดไอเดียเด็ด อยู่ที่ใหนก็ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักได้ ชวนทำบุญปิดทองเสาโกเต้ง-สะเดาะเคราะห์ ออนไลน์-ส่งอาหารเอลิเวอร์รี่ ลดความแออัด จากจัดงานถือศีลกินผัก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย จ.ภูเก็ต กล่าวภายหลัง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ว่า จากการประชุมทางศาลเจ้าทุกแห่งเข้าใจว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดยังมีความรุนแรง จึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัดจังหวัด ยอมรับวาทุกคนมีความกังวลในเรื่องของโรคระบาด แต่ประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่อยากให้เกิดการขาดช่วง เพราะฉะนั้นในการจัดงานประชาชนก็จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ส่วนเรื่องของการแห่ประรอบเมือง ซึ่งที่ผ่านมาจะได้รับความสนใจจากประชาชนมารอดดูจำนวนมาก สำหรับในปีนี้ คิด จะเป็นการใช้รถซึ่งเป็นการแพร่พระไปประกอบพิธี เพื่อลำจำนวนคนที่มารอชมและลดจำนวนม้าทรง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในส่วนของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ได้จัดให้มีการปิดทองเสาโกเต้ง ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทำแอปขึ้นมา ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะร่วมทำบุญและปิดทองเสาโกเต้ง แต่ไม่ต้องมาที่ศาลเจ้าเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ซึ่งจะรวมไปถึงพิธีโก้ยห่าน หรือการสเดาะเคราะห์ด้วย  ส่วนเรื่องการทำบุญเพื่อหิ้วอาหารเดลิเวอร์รี ทางศาลเจ้ายังทำเหมือนเดิม