เปิดอภิปรายเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรจัดเวทีอภิปรายเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตชั้น 1 อาคาร 5A คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรนำโดย นายรังสิมันต์ โรม โฆษกคณะกรรมาธิการและวิทยากรผู้ทรงวุฒิจัดอภิปรายเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างในจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมในการอภิปรายหลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยปัญหาตามประเด็นต่างๆเช่น ปัญหานักเรียนนักศึกษากับการเรียนออนไลน์ ปัญหาการแสดงออกสิทธิเสรีภาพทางการเมืองกลุ่มกิจกรรมทางการเมือง แรงงานภาคท่องเที่ยว แรงงานภาคกลางคืน กลุ่ทชาวบ้านที่เรียกร้องการเยียวยาของภาครัฐอย่างเท่าเทียวเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและกลุ่มประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม/ที่ดินทำกิน หลังจากนั้นได้มีการเปิดเวทีให้แต่ละกลุ่มได้นำปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามานำเสนอปัญหาเพื่อให้ทางกรรมาธิการได้นำปัญหาต่างๆเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขปัญหาต่อไปนายรังสิมันต์ โรม โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่าทางคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา2วันคือเมื่อวานนี้และวันนี้โดยกรรมาธิการได้มารับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนอย่างเมื่อวานมีการรับฟังปัญหาประมาณ 7 พืนนที่ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างมารีน่าปัญหาเรื่องที่ดิน ปัญหาในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นไฟฟ้า ประปา ซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่ภูเก็ตยังมีคนจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเค้าต้องแก้ปัญหาคือการจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเนื่องจากว่าต้องไปพ่วงไฟจากที่อื่นหรือต้องไปซื้น้ำประปาจากเอกชนซึ่งคนจำนวนมากที่ยังต้องจ่ายแบบนี้คือคนที่ความจริงแล้วคือไม่มีรายได้มาก  ต้องไปกูหนี้ยืมสินไม่มีแม้กระทั่งที่ดินเป็นของตนเอง ดังนั้นเราอยากจะมารับฟังเพื่อทำให้พวกเค้ามีสิทธิมีโอกาสที่มากกว่าเดิม ทางคณะกรรมาธิการจึงได้ลงมารับฟังปัญหาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนหลายอย่างที่กรรมาธิการสามารถสอบถามรัฐบาลได้หลายเรื่องอาจจะทำได้เลย หลายเรื่องอาจจะยากหน่อย และหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่ทางคณะกรรมาธิการก็จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป