เริ่มแล้ว “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” (หรอย ริม เล) ตั้งแต่ 26-28 ก.พ.

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อนายเรวัต อารีรอบ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” (หรอย ริม เล) โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ

นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถฟื้นตัวได้ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว  ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : (หรอย ริม เล) ครั้งที่ 1 ขึ้นในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่  26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน)

ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารทะเลสดและปรุงสุก สินค้าเกษตร และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งมีร้านค้าร่วมจำหน่ายในงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 170 ร้าน  พร้อมพบกับการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต การแสดงซุปเปอร์แดนซ์

ชมภาพบรรยากาศ ด้านล่าง

V

V