รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยของประเทศ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการต่อสัญญาของพื้นที่บางส่วนจากกรมทรัพยากรฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหาการบริหารจัดการเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งรับกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด สำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ ถือเป็นเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะแห่งแรกๆ ของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะแบบรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด โดยให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการแสดงผลการตรวจมลพิษจากเตาเผาบริเวณด้านหน้าอาคารเตาเผา เพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า เตาเผาขยะดังกล่าว กำจัดขยะได้ถูกต้อง สามารถผลิตพลังงานได้ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้นจากข้อมูลในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2561 และ 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งมายังศูนย์กำจัดขยะฯ เฉลี่ยถึง 925 และ 963 ตัน/วัน และมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ถึงร้อยละ 7 ต่อปี

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการนำร่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะให้ทุกเกาะของประเทศ มีการบริหารจัดการขยะภายในเกาะ โดยในปัจจุบันยังมีอีกหลายเกาะ ที่มีการขนส่งขยะข้ามน้ำข้ามทะเล และบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเห็นบ่อยครั้ง

สำหรับพื้นที่ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งยังเป็นปัญหาในการต่อสัญญา โดยวันนี้ทางกระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่มาดู และจะเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหาร ให้จัดการเรื่องของระเบียบกติกาในการจัดการขยะอย่างเข้มข้น เพราะหลังจากโรคโควิด-19 หายไป ทางจังหวัดภูเก็ตก็จะได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีแนวโน้มในการเพิ่มโรงเผาขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงต้องรอดูทางท้องถิ่นว่ามีความพร้อมและมาตรการในการกำจัดขยะมากน้อยเพียงใด