รองนายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือรัษฎา

ที่ ห้องประชุม ท่าเทียบเรือรัษฎา ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนางสาวพรรัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทราน ทราเวิล จำกัด ในฐานะผู้เช่าฯ ท่าเทียบเรือฯ ดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ ได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งคุณภาพการให้บริการ ความสะอาด และได้แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของท่าเทียบเรือฯ เพื่อให้ผู้เช่าฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป