อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หอไข่มุก สะพานกระจก

ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการบริหารจัดการภายใน อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกรณีรัฐบาลวางแผนที่จะเปิดเมืองวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด เตรียมความพร้อมด้านความสะอาด มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต จัดทำเป็นหอไข่มุก โครงการการก่อสร้างระเบียงกระจกกลางแจ้ง (Terrace แบบกระจก) เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บริเวณหาดสุรินทร์ โครงการการก่อสร้างสะพานกระจกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บริเวณแหลมพรหมเทพ โครงการการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมปลูกดอกเฟื่องฟ้าหลากสีให้มีความสวยงามตามนโยบายของจังหวัด การติดตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การติดตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงลานกีฬาสเก็ตบอร์ด บริเวณข้างตึกลัคกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน

การถ่ายโอนภารกิจหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การเดินรถโดยสารประจำทาง อบจ.ภูเก็ต เป็นรถพลังงานไฟฟ้า (EV) การวางแผนจัดโครงการสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างพังงา-ภูเก็ต ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ตลอดจนการปรับปรุงตึกลัคกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน

โดย นายก อบจ.ภูเก็ต ได้เน้นย้ำว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประหยัดงบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต ให้มากที่สุด