ภูเก็ตวางแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ในแคมป์คนงาน

ภูเก็ตวางแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ในแคมป์คนงาน พร้อมจัดทีมลงพื้นที่ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox หรือศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินควบคุ้ม ป้องกัน พื้นที่เสี่ยงอย่างแคมป์คนงานในทุกพื้นที่ หลังพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 ในแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ป่าตอง จำนวน 13 ราย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ให้ทั้ง 3 อำเภอ เร่งสำรวจแคมป์คนงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด พร้อมตรวจสอบสถานการณ์โดยการสุ่มตรวจเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อซึ่งหากพบผู้ติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่สูง ต้องเร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม ไม้ให้เกิดการกระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด โดยขอให้ทั้ง 3 อำเภอ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความตระหนกของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดภูเก็ต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเกิดความล่าช้าจะส่งผลเสียต่อจังหวัดเป็นอย่างมากนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า หลังจากพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิดรายแรกแล้ว ได้เร่งประชุมชุด EOC อำเภอ ร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อเร่งดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน โดยมีการสั่งปิดแคมป์คนงานแล้ว 1 เดือน พร้อมกับสั่งปิดกั้นพื้นที่ให้มีการเข้า-ออกทางเดียว โดยมีการควบคุมพื้นที่จากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองแรงงานที่อาศัยภายในแคมป์ทั้งหมด พร้อมกันนี้จะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการทั้งหมดอย่างต่อเนื่องนางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ข้อมูลแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้างขณะนี้มีจำนวน 26,764 คน มีนายจ้างทั้งหมด 2,102 ราย ซึ่งแคมป์ขนาดใหญ่ 868 แห่ง ขนาดใหญ่ที่มีแรงงาน 100 คน มีอยู่ 32 แห่ง ขนาดกลาง 102 แห่ง และขนาดเล็กกว่า 700 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั้ง 3 อำเภอนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ รวมทั้งแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ป่าตอง ขอให้เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดให้เร็วที่สุด ซึ่งหากดำเนินการตรวจด้วย Antigen Test Kit หรือแบบ ATK ได้ ให้เร่งดำเนินการ ซึ่งทำให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบเข้าถึงรวดเร็วและดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นเข้ากำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากที่สุด