ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ สุ่มตรวจ แค้มป์แรงงงาน กำชับผู้เกี่ยวข้องยกระดับแคมป์ในพื้นที่ ให้เป็นระบบ มีข้อมูลและมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอกะทู้ และทีมงาน สคร.11  ลงพื้นที่สุ่มตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว (แค้มป์สวนน้ำ) อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ตสำหรับแคมป์ฯ ดังกล่าวมีแรงงานชาวกัมพูชาและพม่าอาศัยอยู่ประมาณ 450 คน ก่อสร้างสวนน้ำ ขนาดใหญ่ นางสาววรรณา สังตวง เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกล่าวว่า ทางแคมป์ฯ มีมาตรการดูแลแรงงานทุกคนตั้งแต่ การเข้า-ออก จากที่พัก ไปยังจุดที่ก่อสร้างสวนน้ำ ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 50 เมตร มีมาตรการเข้มงวดเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานและก่อนเข้าที่พัก ภายในบริเวณที่พัก จะจัดพื้นที่ ห้องพัก ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา เป็นสัดส่วนมีสุขอนามัยตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้ แรงงานเกือบ 100% ไดัรับการฉีดวัคซีนตามที่จังหวัด เปิดโอกาสให้แรงงานในพื้นที่ฉีดวัคซีนได้ตลอดจนมีมาตรการ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีเฉพาะการหมุนเวียนแรงงานภายในแคมป์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องแค้มป์แรงงาน โดยเฉพาะมีการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแรงงานต่างด้าวในะท้นที่อย่างทั่วถึง และจากที่ไปตรวจเยี่ยมแคมป์ฯ หลายแห่ง พบว่าแต่ละแห่งมีมาตรการเข้ม มีประตูทางเข้า-ออก ที่ควบคุมได้แรงงานที่ทำงานกลับเข้ามาก็จะอยู่ในแคมป์ ออกไปซื้อของก็จะอยู่ภายในบริเวณที่กำหนด และควบคุมได้ส่วนคนที่จะไปเยี่ยมญาติเดินทางออกไปภายนอกหรือมีธุระส่วนตัว ขณะนี้ทุกแคมป์ได้เพิ่มมาตรการเข้ม ได้มีการเฝ้าระวังโดยทางจังหวัดฯ ขอให้ผู้จัดการ ผู้ดูแล นำ ระบบ Sha Manager ของโรงแรม มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ภายในแคมป์ฯ เพื่อวางระบบการติดตามเชื่อมโยงกับทางจัดหางานจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะสามารถติดตามแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้แต่ละแค้มป์มีการจัดลำดับมาตรฐาน แค้มป์ ที่ทำได้ดีจะเป็นตัวอย่างให้กับแค้มป์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและวางระบบการดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีมาตรฐานและมีข้อมูลแรงงานต่างด้าว เป็น ระบบ Big Data ทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภูเก็ตมีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว