ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ต sandbox ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมวางมาตรการรับมือสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่

ประชุม คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ต sandbox ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมวางมาตรการรับมือสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ย้ำเดือนสิงหาคมนี้ เร่งทำภูเก็ตให้สะอาด คลีนแอนด์เคลียร์

ที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ ภูเก็ต sandbox ติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหารือแนวทางรับมือสถานการณ์ covid-19 ในพื้นที่ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบแนวนโยบาย ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  เน้นย้ำ เดือนสิงหาคมนี้ เร่งทำภูเก็ตให้สะอาด clean & clear ซึ่งขณะนี้ พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุก โดยทีมงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และจิตอาสาภาคประชาชน ระดมสรรพกำลัง ดำเนินการตรวจเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการกระจายเขื้อโควิด-19 อาทิ กลุ่มแรงงานต่างด้าวในตลาดสด แคมป์คนงาน  แรงงานต่างด้าวภาคประมงและ ห้างสรรพสินค้า ฯ พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เข้าข่ายมีอาการ ที่ต้องนำเข้ามาแยกกักตัว ในศูนย์พักคอย หรือ ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชน จึงทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงขึ้นด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นมาจาก กันตรวจเชิงรุก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้อุปกรณ์ ATK เพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายมีอาการเมื่อตรวจพบหาก เป็นผู้ที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนผู้เข้าข่ายมีอาการจะนำมาแยกกักไว้ในศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิค -19 ชุมชน พร้อมยืนยัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ไม่มีการปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ โดยตัวเลขที่นำเสนอ เป็นตัวเลขจากการตรวจค้นหาเชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยง