ภูเก็ตเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) แก่ประชาชนกลุ่ม 608

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่งสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์วัคซีนของจังหวัดภูเก็ตที่เปิดให้มีการฉีดวัคซีน AZ แก่ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ทางจังหวัดได้มีการส่งข้อความแจ้งให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไปฉีดวัคซีนในวันนี้ โดยประชาชนสามารถทยอยเดินทางไปฉีดตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อ Booster ให้แก่กลุ่มด่านหน้าแล้ว ส่วนในวันนี้ก็มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มแรกสำหรับในส่วนของประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต และได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดให้มีการจองวันเวลา เพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ทั้งนี้ ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมียอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกของทุกอำเภอ พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันกว่า 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตประชาชนส่วนใหญ่ได้รบการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้ จึงสามารถลดความรุนแรงของโรคโควิด 19ได้ ทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเป็นกลุ่มสีเขียวเกือบทั้งหมด