จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แสนตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณท่าเทียบเรือคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกิจกรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม2564โดยมี นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรประครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนรจิตอาสาเข้าร่วม

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวาจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรอบเกาะภูเก็ตให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารยั่งยืนตลอดไปนายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน สามแสนตัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป