ประมงภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการพบสิ่งมีชีวิตคล้ายจระเข้ในทะเล หาดบางเทา ภูเก็ต

ประมงจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่ ตำบลเชิงทะเล จุด อ่าวพันทรี อ่าวเหลียง หาดบางเทา ม.3 ต.เชิงทะเล หาดลายัน ม.6 เชิงทะเล ตรวจสอบการพบจระเข้จากโดรนของหัวหน้ายามของอังสนา ลากูน่าเวลา 19.57 น.ไม่ปรากฎจระเข้แต่อย่างใด และเพื่อป้องกันให้มีความปลอดภัยของประชาชน ได้ ประสานนายก อบต.เชิงทะเล หน.อุทยานลายัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เชิงทะล ต.เชิงทะเล จัดชุดเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ พร้อมจัดชุดปฏิบัติที่หน่วยพิทักษ์อุทยานหาดลายันจนกว่าสถานการณ์ปกติ