ผอ.ททท.ภูเก็ตเผยช่วงหยุดยาว 4 วัน รายได้ไม่ตำกว่า 1,800 ล้านบาท

ผอ.ททท.ภูเก็ตเผยช่วงหยุดยาว 4 วัน มีการจองห้องไม่ต่ำกว่า 70% คาดว่าจะมีรายได้ไม่ตำกว่า 1,800 ล้านบาท

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันวิสาขบูชา 13-16 พฤษภาคม 2565 ของจังหวัดภูเก็ต ว่า จากข้อมูลก่อนถึงวันหยุดยาวดังกล่าว จากจำนวนห้องพัก 70,000 ห้อง คิดเป็น 70% ของห้องพักที่เปิดให้บริการ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 44.46 คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% เมื่อถึงวันหยุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมจองแบบ last minute โดยมีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 2.49 คืน และจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 150,596 คน คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 1,826.19 ล้านบาท

“อัตราการเข้าพักจะค่อนข้างสูงในคืนวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งห้องพักที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะเต็มใน 2 คืนแรก และบางแห่งมียอดการจองสูง 60-80% โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดกะตะ หาดกะรน ตัวเมืองภูเก็ต เป็นต้น ในส่วนของสายการบินภายในประเทศขาเข้าภายในประเทศ รวม 7 สายการบิน มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าเฉลี่ยวันละ 100 เที่ยวบิน และมีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (load factor) อยู่ที่ประมาณ 60-100% มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย 15,000 คนต่อวัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 27 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 4,000 คน ซึ่งมาเสริมให้ตลาดคนไทยที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเช่นกัน”นางสาวนันทาศิริกล่าวและว่า

จากมาตรการผ่อนคลายของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งปกติช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อนของไทย และเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม หรือ High Season ภาคการท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นภาคใต้ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ภาคธุรกิจต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น แต่ปี 2565 รัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง และส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง