กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (จังหวัดภูเก็ต) จัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (จังหวัดภูเก็ต) จัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ภายใต้กรอบของงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน

ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ภายใต้กรอบของงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้วางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตราบปัจจุบัน โดบมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีทางศาสนา

พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้เตรียมจัดงานใหญ่โดยเป็นกิจกรรมครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ในระหว่าง 19 ธันวาคม 2565 – 19 พฤษภาคม 2566

เนื่องด้วยในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือได้เทิดพระเกียรติและขนานนามพระองค์เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอาภากร” โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นี้ จะเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี กองทัพเรือ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มีการจัด กิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์นำเข้าสู่การจัดกิจกรรม 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,พลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนสาธารณะสะพานหิน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ

ทั้งนี้ พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลของทัพเรือภาคที่ 3 ในการดูแลรักษาความมั่นคงทางทะเล โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น และพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่าย ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย