“Phuket Sandbox” ปัง 8 เดือน

“Phuket Sandbox” ปัง 8 เดือน นักท่องเที่ยวเข้า 4 แสนคน รายได้หมุนเวียนในระบบกว่า 5 หมื่นล้านบาท

“Phuket Sandbox” ยังปัง ทำรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 5 หมื่นล้านบาท ในระยะ 8 เดือนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากว่า 4 แสนคน มีรายได้ทางตรงนักท่องเที่ยวกว่า 21,000 ล้านบาท

น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวในรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ภูเก็ต ถึงผลดำเนินการ โครงการ Phuket Sandbox ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 ว่า หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบในภาพรวม ทางภาคเอกชน จังหวัดภูเก็ต และรัฐบาลได้เข้ามาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเลือกภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ Phuket Sandbox

โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมขณะนี้เป็นเวลากว่า 8 เดือน จากการเปิดโครงการดังกล่าวปรากฏว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตแล้วกว่า 400,000 คน มีห้องพักเปิดให้บริการกว่า 70,000 ห้อง โดยระยะแรกของโครงการนักท่องเที่ยวมีอัตราการเข้าพักอยู่ภูเก็ตเฉลี่ย 12 คืน ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นได้ แต่ปัจจุบันพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 9 คืน มีรายได้ทางตรงที่เข้ามาจากนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณกว่า 21,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม นอกจากรายได้ทางตรงที่เกิดขึ้นแล้ว การหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดขึ้นตามไปด้วย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกิดการจ้างงาน เมื่อมีการจ้างงานทำให้คนในภูเก็ตมีรายได้ เมื่อคนมีรายได้ทำให้เกิดการใช้จ่าย ธุรกิจเริ่มหมุนไปถึงทุกระดับ จนถึงพ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้าน ทำให้รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวหมุนในระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตมากขึ้น โดยเฉลี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณกว่า 51,000 ล้านบาท

น.ส.นันทาศิริ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการทำตลาด ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความสำคัญกับการตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นอันดับ 1 ควบคู่กับทำตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดในประเทศมีแผนไปโรดโชว์ข้ามภูมิภาคที่ จ.อุดรธานี ใช้จุดที่มีเที่ยวบินข้ามภูมิภาคที่สะดวกในการเดินทางเข้ามาภูเก็ต ส่วนตลาดต่างประเทศมีแผนจัดโรดโชว์กับเอกชนในต่างประเทศเช่นกัน

ขณะที่ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเริ่มมีการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ดีเท่ากับปี 2562 แต่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อปี 62 แล้ว